Hangfelvételek - Megbekelestemplom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Igehirdetések > 2016
Ének: 111, 574, 190
Ige: Filippibeliekhez 4: 4 - 7
Téma: Ne szomorkodjatok, van reménységünk:
az igazmondó Isten.

Ének: 239, 574, 185
Ige: Lukács 2: 1 - 14
Téma: Üdvözítő született,
a gyermeket nem léphetjük túl.

Ének: 296, 574, 32
Ige: Ézsaiás 9: 1 - 7
Téma: Világosság a sötétségből,
a nagy öröm: béke.

Ének: 166, 574, 303
Ige: János 12: 35 - 36
Téma: Isten a világosság.
Ének: 547, 573, 201
Ige: Ézsaiás 65: 17 - 25
Téma: Isten figyel ránk: az új teremtés,
az öröm áldása.

Ének: 394, 573, 242
Ige: Jeremiás 23: 5 - 8
Téma: Eljön az idő, mert
szükség van új vezetőre.

Ének: 189, 574, 32
Ige: Malakiás 3: 13 - 18
Téma: A másikért élés fontossága,
magunkra utalva.

Ének: 242, 574, 398
Ige: Ézsaiás 51: 1 - 8
Téma: Ne önmagunkra figyeljünk,
az Úr akar megszólítani minket.
Ének: 433, 572, 56
Ige: Filippi 1: 3 - 11
Téma: Adjunk hálát egymásért!

Ének: 347, 572, 60
Ige: Jób 14: 1 - 17
Téma: Rövid az élet, megismételhetetlen,
célja van Istennek vele.

Ének: 347, 573, 32
Ige: 1 Thessalonikabeliekhez 4: 13 - 18
Téma: Ne bánkódjunk, van reménységünk:
Isten bennünket is feltámaszt,
vele leszünk.

Ének: 347, 573, 32
Ige: 2 Thessalonikabeliekhez 1: 3 - 10
Téma: Ne aludjatok,
Isten igazságosan fog ítélni!
Ének: 556, 571, 250
Ige: 2 Mózes 20: 1 - 17
ma: "Én, az Úr, vagyok a te Istened..."

Ének: 45, 572, 32
Balatoni Péter zongoraművész
Ige: 2 Mózes 34: 1 - 10
Téma: Isten megoldása:
az igazság útja.

Ének: 264, 572, 387
Ige: Máté 22: 1 - 14
Téma: Isten velünk akar ünnepelni:
meg kell jelennünk előtte.

Ének: 331, 572, 47
Ige: Jeremiás 29: 1 - 14
Téma: Mit tehetünk a rossz döntések
ellen, a család fontossága,
a városért imádkozni.
Ének: 1, 570, 31
Ige: Lukács 17: 11 - 19
Téma: Dicsőséget adni Istennek
a teljes gyógyulás: rátalálni a helyes útra.

Ének: 567, 571, 32
Ige: Máté 6: 24 - 34
Téma: A gazdagság veszélyei,
döntést hozni Isten országáért,
nem aggodalmaskodni.

Ének: 31, 571, 7
Ige: Jeremiás siralmai 3: 22 - 23
Téma: Nincs végünk: 
az Úr kegyelmes!

Ének: 214, 571, 351
Ige: Lukács 14: 1 - 14
Téma: Isten nem a kiváltságosoké:
mindannyiunk Atyja.

Ének: 49, 569, 80
Ige: 2 Mózes 19: 1 - 9
Téma: Isten szövetségest választ ki
a szolgálatra: mozdulni kell.

Ének: 262, 570, 32
Ige: 2 Sámuel 12: 1 - 15
Téma: Küzdeni a bűn ellen.

Ének: 124, 570, 23
Ige: Márk 7: 31 - 37
Téma: Mit jelent megnyílni.
A betegség ellen: menj Jézushoz!

Ének: 46, 570, 35
Ige: ApCsel 17, 1Mózes 13,14, 19
Téma: A hívő ember felelőssége
a honfitársak felé. 
Ének: 65, 569, 32
Ige: Máté 5: 20 - 26
Téma: A gyűlölet visszaszorítása
a szeretet, a jóakarat igazságával.

Ének: 144, 569, 35
Ige: 2 Mózes 16: 2 - 3, 11 - 18
Téma: A nehézségek megoldása
a zúgolódás helyett: 
Isten próbára tesz minket.

Ének: 567, 
Balatoni Péter zongoraművész,
Dalabai Együttes
Ige: Ézsaiás 2: 1 - 5
Téma: Isten szándéka
a béke kimenetele. 

Ének: 46, 569, 67
Ige: Lukács 16: 1 - 12
Téma: A gazdagok adósai
a szegényeknek.

Ének: 138, 568, 32
Ige: Ézsaiás 55: 1 - 5
Téma: Isten hív bennünket:
a Vele kötött szövetség örök.

Ének: 74, 568, 49
Ige: Ezékiel 18: 20 - 32
Téma: Felismerni a szolgálatot,
Isten soha nem igazságtalan.

Ének: 21, 568, 35
Ige: Lukács 6: 36 - 42
Téma: Legyünk irgalmasok!

Ének: 31, 568 , 67 
Ige: 1 Péter 3: 8 - 12
Téma: Legyen egyetértés, együttérzés
a szeretet nevében!
Ének: 193, 567, 183
Ige: Jeremiás 31: 31 - 34
Téma: Isten bennünk való hitével élni,
a szabadság eljön

Ének:   144, 32, 567,
Balatoni Péter zongoraművész
Ige: János 14: 26 - 28
Téma: Jézus hagyatéka:
elmegyek, hogy eljöhessek

Ének: 253, 567, 346
Ige: Ézsaiás 6: 1 - 13
Téma: Mit mond az Ige Istenről,
rólunk, mit kellene tennünk?

Ének: 135, 567, 8
Ige: 5 Mózes 6: 4 - 9
Téma: Isten egy: a szeretet kötelessége, 
a nevelés fontossága.
Ének: 98, 566, 35
Ige: Ezékiel 34: 10 - 16
Téma: A jó vezető kötelessége,
az Úr keres minket,
nem mond le rólunk

Ének: 7, 567, 313
Ige: 1 Mózes 1: 1 - 4, 26 - 31, 2: 1 - 4/a
Téma: A teremtés:
Istentől ered minden

Ének: 130, 566, 66
Ige: Jakab 1: 16 - 21
Téma: A vigasztalás,
hogyan tanuljunk

Ének: 416, 567, 32
Ige: 2 Mózes 32: 7 - 14
Téma: A próba, a megfelelő
magatartás a válságos pillanatokban,
a vezetők kísértése

Ének: 142, 
Wesley Schola Kamarakórus, 
565, 330
Ige: Máté 21: 1 - 11
Téma: Az Úrnak szüksége van rád,
követni kell Őt vakon

Ének: 9, 565, 317
Ige: Ézsaiás 52: 13 - 53: 12
Téma: Áldozatot kell hoznunk
a célokért, hinni a tanításnak,
a reménységnek

Ének: 96, 565, 32
Ige: 1 Sámuel 2: 1 -10
Téma: Egyedül Isten méltó
a dicséretre, hűséges ígéreteihez

Ének: 156, 566, 32
Ige: Ézsaiás 40: 25 - 31
Téma: Mit mond rólunk az Ige
(mire buzdít), milyenek
lehetnénk

Ének: 161, 564, 22
Ige: Máté 15: 21 - 28
Téma: Az Istentől való morzsáért küzdeni:
az Úr akarata az önérzettel szemben

Ének: 322, 564, 70
Ige: Lukács 11: 14 - 23
Téma: Isten számít ránk:
engedjük magunkat 
felébreszteni

Ének: 143, 565, 32
Ige: Ézsaiás 58: 6 -
Téma: Ne tagadd le magad, 
kockáztatni az utolsó falattal:
az éhezőnek enni adni

Ének: 143, 565, 235
Ige: 1 Mózes 22: 1 - 14
Téma: Isten lát:
a kísértés próbatétel

Ének: 134, 563, 147
Ige: Jeremiás 9: 22 - 23
Téma: A dicsekvés

Ének: 25, 563, 80
Ige: Ézsaiás 55: 6 - 11
Téma: Az Úr keresése: a jó irány

Ének: 77, 564, 32
Ige: Példabeszédek 9, 10
Téma: Istenfélelem

Ének: 175, 564, 235
Ige: Zsidókhoz írt levél 4: 14 - 16
Téma: A kihívottak célja:
párbeszéd Istennel
Ének: 1. 563, 8
Ige: Lukács 2: 21
Téma: A név üzenete,
az ember életének kezdete

Ének: 46, 563, 32
Ige: Máté 2: 16 - 23
Téma: Názáretinek hívják majd

Ének: 81, 563, 144
Ige: Róma 12: 1 - 5
Téma: A változás

Ének: 61, 563, 74
Ige: 2 Péter 1: 16 - 21
Téma: Véleményünk alakulása,
Jézus hatalma, eljövetele
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz