Hangfelvételek - Megbekelestemplom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Igehirdetések > 2017
 
Ének: 301, 550, 32
Ige: Lukács 2: 1- 14
Téma: Jézus megszületése.

Ének: 185, 550, 318
Ige: Ézsaiás: 41: 8
Téma: Ne félj, mert Én veled vagyok

Ének: 235, 562, 244
Ige: János 12: 35 - 36
Téma: A világosság fiai legyetek
Ének: 190, 538, 306
Ige: Malakiás 3: 13 - 18
Téma: Különbség van az igaz és a gonosz között,
legyünk szószólói az Úr igazságainak.

Ének: 54, 538, 398
Ige: Máté 11: 2 - 6
Téma: Te vagy-e az eljövendő,
vagy mást várjunk?

Ének: 111, 562, 190
Ige: Lukács 1: 67 - 80
Téma: Az angyalok megjelentek
a pásztoroknak.

Ének: 239, 574, 185
Ige: 111. Zsoltár
Téma: Isten műveinek dicsérete.


2017. november 12.
Iványi Gábor közös Istentisztelete
Ének: 567, 234, Balatoni Péter zongoraművész, 571
Ige: 1Mózes 4: 1 - 8, 103. Zsoltár,
Téma: Az alázat és értés tudása,
Az irgalmas Isten

Ének: 49, 571, 32
Ige: Zsidókhoz 11: 13
Téma: Legyen életünk a reménységé, a hit és
a szeretet ölelésében.

Ének: 156, 571, 256
Ige: Dániel 12: 1 - 4
Téma: Lesz utolsó idő: ne csak magunkra gondoljunk,
vállaljuk az igazságot. 

Ének: 242, 538, 32,
a Kantátika Férfikar
Ige: Lukács 4: 14 - 21
Téma: Mire várunk?
A ma üzenetét kell értsük,
Isten ígérete megvalósul.
Ének: 296, 584, 334
Ige: Márk 12: 28 - 34
Téma: Melyik az első minden parancsolatok között?

Ének: 404, 584, 256
Ige: János 5: 1 - 17
Téma: Életünk az Ő nevében.

Ének: 3, 584, 178
Ige: Ámós 8: 11 - 12
Téma: Van-e lelki éhség bennünk?

2017. november 5. Iványi Gábor
Ének: 241, 585, 567
Ige:Jeremiás 29: 1 - 14
Téma: Ismerjük fel a hamis prófétákat,
szolgáljuk az életet, ne múljon el hiába!
Ének: 151, 583, 320
Ige: Máté 12: 22 - 30
Téma: Mikor kell az Úr elé mennünk segítségért?
Ne legyenek megoldatlan konfliktusaink,
felelősek vagyunk a döntéseinkért,
bíznunk kell egymásban is.

2017. szeptember 24. Iványi Gábor
Ének: 322, 583, 286
Ige: Máté 6: 25 - 34
Téma: Ne aggodalmaskodjunk, legyünk előrelátók,
ne vesszünk el a részletekben, keressük
Isten országát.

Ének: 344, 584, 32
Ige: Jeremiás 14: 7 - 9
Téma: Minden ránk tartozik, érint minket,
Isten emlékeztet, kézben tart bennünket.

Ének: 139, 584, 260
Ige: Márk 9: 33 - 37
Téma: Nem az a fontos, ki a nagyobb, ki álljon előre.
Működjünk együtt: legyünk odaadók a
többiekért, másokért.
Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 2, Wesley Károly Kórus, 367
Ige: Lukács 24:49
Moderátor: Szabó Ildikó
Téma: Mit jelent Jeruzsálemben maradni

Ének: 233, 582, 223
Ige: Máté 7: 1- 6
Téma: Legyünk az Úr tanítványai, 
az ige követői, mutatói a világnak.

Ének: 233, 583, 32
Ige: Ézsaiás 29: 18 - 19
Téma: Isten lát és hall mindent,
fogjuk fel valóságát:
tartsuk meg és adjuk tovább!

Ének: 353, 583, 390
Ige: Ezékiel 18: 25 - 32
Téma: A történelem részesei vagyunk,
a jó irányba kell haladnunk,
feleljünk önmagunkért.

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: Wesley Károly Kórus
Moderátor: Iklódy László
Téma: Jeruzsálem, a Golgota helyszíne

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 172
Moderátor: Iklódy László
Téma: Jeruzsálem, a város, melyről nem akarunk elfelejtkezni 

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 567, 481, 571
Moderátor: Szabó Ildikó
Téma: A grádicsok éneke Jeruzsálemben

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Moderátor: Szabó Ildikó
Téma: Örüljetek Jeruzsálem felett
Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 571, Wesley Károly Kórus
Moderátor: Iványi Gábor
Téma: Jeruzsálem, Dávid városa

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 567
Moderátor: Iványi Gábor
Téma: Jeruzsálem, az Úr háza

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Moderátor: Iklódy László
Téma: Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 367
Moderátor: Iklódy László
Téma: Jézus sír Jeruzsálem felett

Ének: 130, 582, 32
Ige: Máté 7: 13 - 29
Téma: Döntenünk kell:
megbirkózni a nehézségekkel,
a hamis befolyásokkal,
jó lépéseket tenni a
helyes irányba.

2017. augusztus 13. Iványi Gábor
Ének: 132, 582, 262
Ige: 5 Mózes 7: 6 - 11
Téma: Elkötelezettségünk Isten felé,
az ember javát szolgálja, nem
a többségét, a szeretet független.

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 24, 272, 367
Moderátor: Ónodi István
Téma: Jeruzsálem

Csendesnapok Békásmegyeren 2017.
Ének: 429, 571
Moderátor: Iványi Gábor
Téma: Melkisédek, Sálem királya, 
azaz békesség királya
 
Ének: 261, 581, 231
Ige: 2 Péter 2: 1 - 3, 15 - 16
Téma: Voltak és lesznek:
a hamis próféták veszélyei.

Ének: 349, 581, 540
Ige: Ézsaiás 6: 1 – 13
Téma: Bűneink az Úr előtt, 
a bűnvallás szükségessége, megtisztulásunk.
Láthatjuk-e az Urat?

Ének: 18, 581, 383
Ige: Márk 10: 13 – 16
Téma: Milyen lehet Isten országa,
hogyan viszonyulunk a Jézushoz igyekvőkhöz.

Ének: 303, 581, 156
Ige: Márk 8: 1 - 9
Téma: Legyen szabad, boldog
adakozó az életünk!
Ének: 97, 580,
a Wesley Schola Kamarakórus,
Endreffy Attila - orgona, 75
Ige: ApCsel 1: 1 - 9
Téma: A Szentháromság üzenete,
hogyan tegyük, amit az Úr akar.

Ének: 35, 580, 296
Ige: 2 Mózes 19: 3 – 8
Téma: Amit az Úr rendelt:
legyünk szabadok, akik képesek erről
szólni másoknak is.

Ének: 207, 580, 235
Ige: János 7: 40 - 53
Téma: A főemberek szerepe a megosztottságban, 
és a hitelességben: 
kiállás fontossága.

Ének: 310, 581, 32
Ige: Ézsaiás 64: 3 - 8
Téma: Te, mi és újra te. Vállalni a felelősséget,
egy Istenünk van: nem tagad meg minket.
Ének: 445, 579, 395
Ige: 1 Krónika 16: 7 - 15
Téma: Dicsérjétek az Urat!

Ének: 263, 579, 347
Ige: 2 Mózes: 32: 7 - 14
Téma: Az Úr beszélgetőpartnerei vagyunk.

Ének: 183, 579, 329
Ige: János 14: 1 – 12
Téma: Lehet nyugtalankodni az Úr előtt.
Ne pazaroljuk az időt,
az Atyához megyünk mindannyian.

Ének: 125, 579, 32
Ige: 4 Mózes: 11: 4 - 6, 10 - 29
Téma: Pünkösd üzenete.
Ébredjünk az Úr követésére!

Ének: 96, 578, 32
Ige: Márk 16: 1 - 8
Téma: A Feltámadás. Szabad hinnünk,
megtenni mindent, amit csak tudunk.

Ének: 124, 578, 98
Ige: 2 Korinthus 5: 14 - 17
Téma: Krisztus mindenkiért meghalt, feltámadt, 
áldozata: ne önmagunkért éljünk.

Ének: 244, 578, 156
Ige: Jeremiás 23: 1 - 4
Téma: Az Úr számít ránk.

Ének: 139, 579, 32
Ige: 1 Mózes 22: 1 -2
Téma: A Biblia csodálatos emberei

Ének: 357, 577, 547
Ige: János 6: 1 - 15; 48 - 59
Téma: Mit tudunk tenni másokért? 
Szükség van a segítségünkre, gondoskodás
a bennünk élő Krisztus által.

Ének: 220, 578, 32
Ige: 1 Mózes 18: 20 - 33
Téma: Isten mindent lát, 
tárgyal velünk.
Van-e tíz igaz ember körülöttünk?

Ének: 49, *, 61
* Balatoni Péter zongoraművész
Ige: Zakariás 9: 9 - 12
Téma: Alkalmas-e az idő
örömre, megtérésre?

Ének: 311, 578, 11
Ige: Lukács 23: 32 - 49
Téma: Életünkben és halálunkban 
az Úré vagyunk-e?
Ének: 205, 576, 81
Ige: 1 Mózes 13: 5 - 18
Téma: Kimozdulás, elválás, a cél kutatása.
A választás lehetősége: keresni
Isten országát.

Ének: 133, 577, 32
Ige: Jób 1: 6 - 21
Téma: A sebezhető ember,
szenvedés nélkül nincs siker.
Megéri-e jónak lenni?

Ének: 54, 577, 242
Ige: Ézsaiás 42: 1 - 4
Téma: Mindannyian ki vagyunk választva,
az Úr mintáját kell követni.

Ének: 311, 577, 279
Ige: 1Mózes 4: 1 - 13
Téma: Elkerülni a bűnt, jót cselekedni,
uralkodni a gyűlöleten: 
Istennél a kegyelem.
Ének: 14, 575, 250
Ige: Ézsaiás 51: 9 - 16
Téma: A félelem.

Ének: 335, 576, 32
Ige: Jeremiás 46: 13 - 28
Téma: Leszámolni a földi hatalmasságok
követésével.

Ének: 132, 576, 375
Ige: 1 Mózes 22: 1 - 14
Téma: Isten szól hozzánk, 
az Ő tulajdonai vagyunk, a halál
Jézus áldozata.

Ének: 105, 576, 78
Ige: Apcsel 26: 19 - 32
Téma: Az Úr tanítványaivá válni.

Ének: 165, 575, 1
Ige: 1 Mózes 28: 10 - 22/a
Téma: Mindennap belépni
Isten országába

Ének: 377, 575, 60
Ige: Lukács 2: 41 - 52
Téma: Ne veszítsük el Jézust!

Ének: 20, 575, 61
Ige: 2 Mózes 33: 17 - 23
Téma: Az Úr mellé állni: 
az út folytatódik.

Ének: 130, 575, 119
Ige: 2 Királyok 5: 1 - 15/a
Téma: Egyedül nem jó, 
elfogadni a segítséget
Jézus megtisztító erejével.
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz