Kedves Testvéreink, intézményeinkben dolgozó Munkatársaink és a szolgáltatásainkat igénylő Szeretteink!

Teremtő Istenünk és Mennyei Atyánk úgy határozott, hogy most, e történelmi pillanatban megengedi bizonyos vírusok működését. Valamennyien érezzük az ebben rejlő veszedelmeket, de elfogadjuk, hogy szükségünk van felelősségünk fokozottabb ébresztésére is. Az Egyház élete folyjék akár templomi istentiszteleteken, magánotthonban vagy intézményi keretek között, mindenképpen közösségi élmény. Ugyanakkor nem kívánjuk senkire ráhelyezni annak terhét, hogy a járvány idején gyakorolja-e közösségi hitét, avagy várja meg az alkalmasabb pillanatot, amikor ismét együtt lehet hittestvéreivel. Ezért istentiszteletinket a megszokott helyen és időben változatlanul megtartjuk, ugyanakkor, ahol lehetséges, ott biztosítjuk az online részvétel lehetőségét. Ha megoldható, megpróbáljuk a kockázatot csökkenteni a korosztályok közötti részbeni elhatárolással. Biztosítjuk, és elvárjuk az elemi fertőtlenítési lehetőségeket. Aki lelki vagy egyéb segítséget kér, arról esetleges karantén esetén is gondoskodunk. A kért szolgálatokat készségesen és ingyenesen végezzük. Kerüljük a testi érintkezés és közeledés eddig megszokott formáit is. Imádkozunk azért, hogy az Úr mihamarabb vessen véget ennek az ítéletes járványnak, ugyanakkor Szentlelke által végezze el valamennyiünk szívében áldásos lelki munkáját is.

Budapest, 2020. március 11.

Iványi Gábor
elnök