Élet és világosság

 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség havilapja

Kiadja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 
Telefon/fax: (06-1) 577-0515
E-mail: ev@wjlf.hu 

www.metegyhaz.hu 
www.eletesvilagossag.hu (hamarosan!)
ISSN1216 7223 
Technikai számunk:0444 
Bankszámlaszám:OTP Bank Rt.: 11708001-20520380 
Készíti a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Iványi Margit 
Felelős kiadó: Iványi Gábor
Munkatárs: Iklódy Janka
, Lendvai Éva, Pappné Fejér Ingrid
Éves előfizetési díj: 1440 Ft 
Egyes példányszám ára 120 Ft  
Megrendelhető a kiadótól és a MET lelkészi hivatalaiban

A 2003. nyarán megvásárolt VIII. kerület, Dankó u.15 szám alatti ingatlan – jelentős átalakítás után – lehetővé tette, hogy az Egyesület tovább bővítse meglévő férőhelyei számát, új intézményeket megnyitva a rászorulók előtt. A „Fűtött Utca” elnevezésű éjjeli menedékhely és nappali melegedő télen krízis férőhelyekkel, egész évben folyamatos működésével egészíti ki a hajléktalan személyek érdekében működő többi szociális és egészségügyi szolgáltatást. Az átmeneti szállókról kiszoruló, az éjjeli menedékhelyeket rendszeren nem látogató, döntően az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek részére életmentő szolgáltatásokat biztosító, azonnali igénybevételre lehetőséget adó menedékhely. A szálláshely és a nappali melegedő feladata: a hajléktalan személyek részére krízishelyzetben azonnali segítségnyújtás. A szinte egész napos nyitva tartás (kivéve a takarítás, fertőtlenítés időpontjában) mellet, nyitottan, közvetlenül bármikor lehetőséget biztosítunk a szolgáltatások igénybevételére, illetve napközben nappali melegedőként a jogszabályban előírt tisztálkodási, ételmelegítési és nappali pihenési funkció biztosítására.