Megbékélésháza alapitvány

 

Az Alapítvány célja, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) békásmegyeri (Budapest, Ill. kerület) templomát és egyházközségét működtesse.

Célja, hogy szociális, gondozó, kulturális, oktatási centrumot létesítsen és tartson fenn, hogy ott egészségmegőrző, betegség- megelőző, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs, családsegítő, nevelő, oktató, kulturális tevékenységet folytasson minden korosztály részére.

Az Alapítvány célja, hogy a zsidó-keresztény megbékélés és párbeszéd számára a két fél között találkozási lehetőséget, közös programok megvalósítására helyet létesítsen, csereüdültetést valósíthasson meg.

Az Alapítvány célja az egyházközség területén kialakított ökopark és állatkert fenntartása is, amelyek terápiás célt is szolgálnak.

Az Alapítvány alapítói:

Dr. Iványi Gábor

Nagy Béla

Az Alapítvány elnevezése, székhelye, időtartama:

Az Alapítvány elnevezése: Megbékélés Háza Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 1086 Budapest, Dankó u. 15.
Az Alapítvány időtartama: határozatlan

Az Alapítvány tartós, közérdekű célja, tevékenysége:

Az Alapítvány célja, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) békásmegyeri (Budapest, Ill. kerület) templomát és egyközségét működtesse. Célja, hogy szociális, gondozó, kulturális, oktatási centrumot létesítsen és tartson fenn, hogy ott egészségmegőrző, betegség- megelőző, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs, családsegítő, nevelő, oktató, kulturális tevékenységet folytasson minden korosztály részére.

Az Alapítvány célja, hogy a zsidó-keresztény megbékélés és párbeszéd számára a két fél között találkozási lehetőséget, közös programok megvalósítására helyet létesítsen, csereüdültetést valósíthasson meg.

Az Alapítvány célja az egyházközség területén kialakított ökopark és állatkert fenntartása is, amelyek terápiás célt is szolgálnak.

Az Alapítvány céljainak megfelelő, az 1997. évi ClVI. törvény szerint közhasznú tevékenységnek minősülő közfeladatok:

26.§. c. pont 1. alpont szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészség ügyi rehabilitációs tevékenység;
26.§. c. pont 2. alpont szerinti családsegítés;
26.§. c. pont 4. alpont szerinti nevelés és oktatás, ismeretterjesztés;
26.§. c. pont 5. alpont szerinti kulturális tevékenység;
26 § c pont 8. alpont szerint állatvédelem.

A kuratórium tagjai:

Göncz Zoltán
Iványi Margit
Lakatos Ilona

A felügyelő bizottság tagjai:

Kozma Judit
Szőke Lászlóné
Vass Sándorné

Megbékélés Háza Alapítvány Közhasznúsági Jelentései
(kattintásra külön ablakban nyílnak meg)

2013.

2012.

2011.